PREZENTARE

 

Proiectul ”START – o viață de calitate în siguranță” își propune dezvoltarea unor măsuri integrate cu abordare sistemică și națională de prevenire și combatere a violenței domestice și a traficului de persoane, aducând următoarele elemente de noutate:

 • proiecția unui mecanism național integrat, interinstituțional de prevenire, combatere, intervenție, monitorizare și raportare a cazurilor de încălcare a prevederilor legislative incidente în domeniile amintite.

 

Mecanismul este proiectat pentru a include 3 componente cu funcțiuni distincte, complementare, respectiv:

 1. Sistemul informațional unic integrat de raportare și management a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse și de gen, violență domestică, trafic de persoane și violență asupra copilului (SIRMES) care va funcționa ca un instrument de lucru pentru asigurarea unui flux informațional constant între instituțiile cu competențe în domeniile de referință, va genera situații/analize pe diferite segmente ale domeniului și va deveni un instrument esențial pentru creșterea capacității de reacție și intervenție sistematică la nivel central și local, respectiv pentru fundamentarea politicilor publice integrate în domeniu. Punctul central al sistemului va fi call center-ul ce va prelua apeluri la nivel național 24 de ore din 24.
 2. 41 de echipe județene de intervenție pentru prevenirea și combaterea cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și violență asupra copilului, respectiv 1 echipă de intervenție în Municipiul București. Acestea vor prelua de la call center cazurile locale, vor facilita accesul victimelor la resursele locale și vor monitoriza evoluția cazurilor.
 3. 41 de comisii județene de monitorizare a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și violență asupra copilului, respectiv 1 comisie de monitorizare la nivelul Municipiului București. Acestea vor evalua periodic evoluțiile cazurilor la nivel local.

Grupul tinta este format din 11 050 persoane, astfel:

 • 1 000 femei;
 • 5 050 alte persoane din grupuri vulnerabile:
 • 4 000 victime ale violenței domestice;
 • 1 000 copii în situații de risc;
 • 50 victime ale traficului de persoane.
 • 4 000 experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane și/sau interacționează cu victime;
 • 500 manageri;
 • 500 persoane din cadrul autorităților publice locale și centrale.

CONTEXT